DAFO, s. r. o.
daňové a finanční poradenství, účetnictví a mzdová agenda

Daňové poradenství

V rámci daňového poradenství poskytujeme našim klientům komplexní služby v oblasti zdanění právnických a fyzických osob, zastupujeme je před finančními úřady a poskytujeme komplexní služby daňové optimalizace.

Naše společnost zpracovává daňová přiznání (tvrzení) ke všem druhům daní.

Na základě požadavku klientů zajišťujeme vyjádření k Vašim konkrétním daňovým problémům. Smyslem a náplní daňové konzultace je řešení aktuálních daňových problémů klienta (např. poradenství v oblasti daně z příjmů, daně přidané hodnoty, daně z nemovitostí, sociálního pojištění, poradenství při zakládání a prodejích společností, při přeměnách společností, fúzích atd.).

Konzultace mohou probíhat v naší kanceláři nebo u klienta, a to buď jako jednorázové nebo v rámci soustavné poradenské činnosti.

Daňová přiznání

Zajistíme zpracování veškerých daňových přiznání

 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z příjmů fyzických osob
 • přiznání k DPH a souhrnné hlášení
 • silniční daň
 • daň z nemovitostí
 • daň z převodu nemovitostí
 • daň dědická a darovací
 • příprava přehledů SP a ZP
 • Odklad přiznání k dani z příjmu

Na základě plné moci udělené daňovému poradci klientům zajistíme prodloužení termínu podání přiznání k dani z příjmu fyzických nebo  právnických osob o tři měsíce.

 

Proč DAFO, s. r. o.

 • Jsme pojištěni. Případné pokuty a penále plynoucí z naší chyby Vám uhradíme.
 • Můžete těžit z výhody propojení účetních služeb s daňovým poradenstvím a optimalizovat daně.
 • Zpracuje-li daňové přiznání k dani z příjmů daňový poradce, prodlužuje se lhůta pro podání přiznání (a tedy i pro zaplacení) o tři měsíce.
 • Odložení daňového přiznání provádíme klientům automaticky.
 • Jistota, že daňové přiznání je vyplněné správně, a že Vám nehrozí žádný postih.
 • Převezmeme starostí s daňovým přiznáním, ušetříme Vám čas.

DAFO, s. r. o.
Podvinný Mlýn 1418/2 - bývalá budova KB
Praha 9

Telefon: 222 765 514
Mobil: 608 214 097
E-mail: info@dafo.info

Specialista na daňové poradenství, vedení účetnictví, daňovou evidenci a zpracování mezd.

Zapsána u Komory daňových poradců ČR, přihlášena k etickému kodexu a se sjednáným pojištěním profesní odpovědnosti.

Pracuje zejména pro malé a střední společnosti i podnikatele (OSVČ).

Důraz na na osobní přístup, sledování vývoje daňové a účetní legislativy a její využití v praxi.

© 2014-2024 DAFO, s. r. o.