DAFO, s. r. o.
daňové a finanční poradenství, účetnictví a mzdová agenda

Účetní agenda

Našim klientům, fyzickým a právnickým osobám poskytujeme vedení účetnictví jako jednu ze základních služeb. Vedení účetnictví probíhá zadáním a účtováním veškerých účetních transakcí (faktury přijaté, faktury vystavené, banka, pokladna, transakce platebními kartami, leasing, majetek, mzdy, atd.)

Vedení účetnictví zajišťujeme převážně externě v sídle naší společnosti. Součástí zpracování účetnictví je také příprava souvisejících daňových přiznání. Vedení účetnictví je možné také zajistit v sídle klienta nebo jsme schopni zajistit dohled nad účetnictvím, které si vede sám klient. Pro naše klienty poskytujeme také poradenství k účetní problematice, zpracování výkazů a dalších výstupů dle potřeb klienta.

Účetnictví zpracováváme jak pro podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby), tak také pro neziskové organizace, obchodní zastoupení a organizační složky zahraničních subjektů, a další subjekty.

V rámci vedení účetnictví zajišťujeme následující činnosti:

 • sestavení účetní osnovy, rozvahy (zahajovací a konečná rozvaha) a výsledovky,
 • vedení účtů hotovosti a bankovních operací,
 • evidence a zpracování přehledů závazků a pohledávek,
 • zaúčtování mezd,
 • evidence drobného a dlouhodobého majetku vč. odpisů,
 • skladové hospodářství,
 • zpracování přiznání k DPH za příslušné období,
 • cestovní náhrady a služební cesty,
 • průběžné výstupy pro klienta v dohodnutém rozsahu, frekvenci i formě,
 • sestavení účetní závěrky dle českých účetních standardů,
 • příprava podkladů pro daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob,
 • související agendu (např. silniční daň, daň z nemovitostí apod.)
 • Vnitropodnikové směrnice
 • Periodické inventury majetku
 • Reporty dle požadavku klienta či mateřské společnosti
 • Periodické výstupy k výsledkům hospodaření
 • Kompletní roční účetní závěrka a audit
 • Zpracování statistických výkazů pro Český statistický úřad
 • Zpracování výkazů pro ČNB
 • Zpracování podkladů pro úvěry u bank a leasingových společností
 • Uložení účetní uzávěrky do sbírky listin obchodního rejstříku

Z vedeného účetnictví od nás obdržíte flexibilně upravované výstupy pravidelně, dle Vámi zvoleného časového úseku.

Za pomoci spolupracujících auditorů jsme schopni zajistit také ověření účetní závěrky auditorem.

Proč DAFO, s. r. o.

 • Jsme pojištěni. Případné pokuty a penále plynoucí z naší chyby Vám uhradíme.
 • Můžete těžit z výhody propojení účetních služeb s daňovým poradenstvím a optimalizovat daně.
 • Zpracuje-li daňové přiznání k dani z příjmů daňový poradce, prodlužuje se lhůta pro podání přiznání (a tedy i pro zaplacení) o tři měsíce.
 • Odložení daňového přiznání provádíme klientům automaticky.
 • Jistota, že daňové přiznání je vyplněné správně, a že Vám nehrozí žádný postih.
 • Převezmeme starostí s daňovým přiznáním, ušetříme Vám čas.

DAFO, s. r. o.
Podvinný Mlýn 1418/2 - bývalá budova KB
Praha 9

Telefon: 222 765 514
Mobil: 608 214 097
E-mail: info@dafo.info

Specialista na daňové poradenství, vedení účetnictví, daňovou evidenci a zpracování mezd.

Zapsána u Komory daňových poradců ČR, přihlášena k etickému kodexu a se sjednáným pojištěním profesní odpovědnosti.

Pracuje zejména pro malé a střední společnosti i podnikatele (OSVČ).

Důraz na na osobní přístup, sledování vývoje daňové a účetní legislativy a její využití v praxi.

© 2014-2024 DAFO, s. r. o.