DAFO, s. r. o.
daňové a finanční poradenství, účetnictví a mzdová agenda

Mzdová agenda

Našim klientům, fyzickým a právnickým osobám poskytujeme vedení mzdové agendy jako jednu ze základních služeb.

Tato služba zahrnuje následující služby a ty mohou být upraveny dle požadavku klienta. Mzdová agenda zahrnuje následující činnosti:

zajistíme vypracování příslušné pracovní smlouvy se zaměstnanci, přijetí, kontrolu a evidenci docházky, přihlášky a odhlášky zaměstnanců na OSSZ a zdravotní pojišťovny, vyhotovení evidenčních listů důchodového zabezpečení ELDP , povinné hlášení na ÚP, ZPS, Čes. Kooperativa, výpočet daně ze závislé činnosti, výpočet sociálního pojištění, - výpočet zdravotního pojištění - výpočet náhrady mzdy v době od 3. do 14. dne nemoci, zpracování nemocenské pro OSSZ od 15. dne nemoci, zpracování mzdových listů, vyhotovení povinných přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny, vyhotovení povinných výkazů pro FÚ a ÚP, předepsanou archivaci dat, zpracování a zaslání dohodnutých tiskových sestav v PDF, výplatních pásky zaměstnanců, předání dohodnutých mzdových a účetních dat v elektronické podobě - export, převod mezd zaměstnanců prostřednictvím přímého bankovnictví , úhrady na OSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ, Čes. Kooperativu, úhrady srážek zaměstnanců (penzij. poj., exekuce,..)

Zpracování mezd obsahuje zejména

 • výpočet a zpracování mezd (v měsíční i hodinové sazbě) včetně srážek, exekucí, náhrad, dovolené atd.,
 • zpracování výplatních listin a výplatních pásek,
 • zpracování platebních příkazů na úhradu mezd zaměstnancům a dále pro všechny odvody z mezd,
 • příprava podkladové evidence mezd — mzdové listy a ELDP,
 • přihlášení / odhlášení zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění,
 • zpracování přehledů pro instituce sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny,
 • zpracování vyúčtování pro příslušný finanční úřad,
 • přihlášení a výpočet částek zákonného pojištění zaměstnavatele,
 • jednání s úřady a zastupování při kontrolách,
 • zpracování přehledů pro úřad práce,
 • další výstupy je možné zpracovat dle dohody na základě požadavků klienta.

Díky externímu zpracování mezd lze nejlépe zabránit úniku informací o výši mezd jednotlivých zaměstnanců a nezatěžujete vlastní zaměstnance nutností zvládnout všechny neustálé změny ve zdanění a odvodech pojistného z mezd. Sledování aktuálního vývoje děláme za vás.

Mzdové poradenství

 • poradenství v oblasti mzdové,
 • poradenství v oblasti personalistiky – např. posuzování pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce,
 • poradenství, případně zpracování mzdové agendy zahraničních zaměstnanců,
 • poradenství v oblasti cestovních náhrad,
 • optimalizace mezd prostřednictvím benefitů (stravenky, příspěvky na kulturu a sport atd.),
 • další poradenství dle požadavků klienta

Proč DAFO, s. r. o.

 • Jsme pojištěni. Případné pokuty a penále plynoucí z naší chyby Vám uhradíme.
 • Můžete těžit z výhody propojení účetních služeb s daňovým poradenstvím a optimalizovat daně.
 • Zpracuje-li daňové přiznání k dani z příjmů daňový poradce, prodlužuje se lhůta pro podání přiznání (a tedy i pro zaplacení) o tři měsíce.
 • Odložení daňového přiznání provádíme klientům automaticky.
 • Jistota, že daňové přiznání je vyplněné správně, a že Vám nehrozí žádný postih.
 • Převezmeme starostí s daňovým přiznáním, ušetříme Vám čas.

DAFO, s. r. o.
Podvinný Mlýn 1418/2 - bývalá budova KB
Praha 9

Telefon: 222 765 514
Mobil: 608 214 097
E-mail: info@dafo.info

Specialista na daňové poradenství, vedení účetnictví, daňovou evidenci a zpracování mezd.

Zapsána u Komory daňových poradců ČR, přihlášena k etickému kodexu a se sjednáným pojištěním profesní odpovědnosti.

Pracuje zejména pro malé a střední společnosti i podnikatele (OSVČ).

Důraz na na osobní přístup, sledování vývoje daňové a účetní legislativy a její využití v praxi.

© 2014-2024 DAFO, s. r. o.